!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Uteplats / Altaner

Riktlinjer för ut-påbyggnader BRF Tallåsen

Innan byggstart ska en detaljerad ansökan med en utförlig ritning lämnas
in till styrelsen. Efter styrelsens godkännande ska en ansvarsförbindelse undertecknas. Därefter får bygget påbörjas.

Radhusen: Baksidan: Tillåtet att bygga en altan på baksidan, dock ej större än
10 kvm. En öppning på 15 cm ska lämnas mellan trall och husfasad (för att underlätta underhållsarbeten), alternativt en servicebräda, dvs en bräda som snabbt och enkelt kan tas bort vid arbeten. Trallen ska ligga lös och får ej fästas i fastigheten.
Framsidan: Tillåtet att bygga altan mellan förrådsbyggnaderna. En öppning på
15 cm ska lämnas mellan trall och husfasad (för att underlätta underhållsarbeten), alternativt en servicebräda, dvs en bräda som snabbt och enkelt kan tas bort vid arbeten.
Trallen ska ligga lös och får ej fästas i fastigheten.

Inga tillstånd beviljas för takutbyggnad. Takutbyggnader kräver bygglov från kommunen.

Lofgångshusen: Baksidan: Tillåtet att bygga en altan på baksidan. Storleken
är begränsad till utrymmet mellan förrådsbyggnaderna och får inte gå längre ut än dessa. En öppning på 15 cm ska lämnas mellan trall och husfasad (för att underlätta underhållsarbeten), alternativt en servicebräda, dvs en bräda som snabbt och enkelt kan tas bort vid arbeten. Trallen ska ligga lös och får ej fästas i fastigheten.
Framsidan: Tillåtet att bygga en altan på framsidan. Denna är dock begränsad till
ovanliggande balkong, altanen får inte vara större än balkongen ovanför.

Inga tillstånd beviljas för takutbyggnad. Takutbyggnader kräver bygglov från kommunen.

 

Styrelsen

Brf Tallåsen

Dokument

Renoveringsansökan.pdf 2013-11-25