!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Badrum

Våtrum; Renovering av badrum får enbart utföras av BKR- eller GVK-behöriga företag.

Rör/Vatten/Avlopp; Rörarbeten på vatten och avlopp får enbart utföras som är "Säker vatten" auktoriserade.

Medgivande;
Vid ett medgivande från styrelsen kan eventuellt särskilda vilkor lämnas eller ett avtal upprättas. Där reglerar man t e x tider för störande arbete, vattenavstängningar, byggavfall, skyddstäckning av trapphus mm. När arbetena är avslutade skall en besiktning utföras på bostadsrättshavarens bekostnad.

Besiktning; Vid badrumsrenovering och övriga ingrepp i värme och ventilationsinstallationer skall en besiktning utföras på lägenhetsinnehavarens bekostnad. Ett besiktningutlåtande skall lämnas till förvaltningen.

Arbetstider; Föreningens ordningsregler skall följas när det gäller störande arbete.

Vattenavstängning; Vid vattenavstängning skall förvaltningen kontaktas i god tid innan så sker.

 

 

Dokument

Renoveringsansökan.pdf 2013-11-25